Evenemang

Titeln: Mastutbildning Kalendar: ProAccess Datum: 2014.05.19 – 2014.05.20 Plats: Url: Auktor: Per-Rune Andersson Outlook (.ics) Beskrivning Mastutbildning 2 dagar. Pris 4800 exklusive moms. Kursen är i Uddevalla i vårt utbildningscenter. Vid anmälan så kan ni anmäla er här eller ring 0704-744294 vid frågor!

SPRAT L1-L3

Evenemang Titeln: SPRAT L1-L3 Kalendar: ProAccess Datum: 2014.05.12 – 2014.05.16 Plats: Url: Auktor: Per-Rune Andersson Kopiera till: Google Outlook (.ics)

Fallskyddbas

Evenemang Titeln: Fallskyddbas Kalendar: ProAccess Datum: 2014.05.09 8:00 am – 12:00 pm Plats: ProAccess Url: Auktor: Per-Rune Andersson Kopiera till: Google Outlook (.ics) Kartdata Användarvillkor Rapportera ett kartfel Karta Satellit Beskrivning Grundläggande fallskydds utbildning för att arbeta säkert på höjd. 1/2 dag 1400 ex moms

Betong utbildning CBI

Betong utbildning CBI Vi har utökat vår produktportfölj! Vi kan nu erbjuda inspektion och reparation av betongkonstruktioner såsom broar, fasader, dammar etc. Vår personal är utbildad genom CBI, betonginstitutet.

Fallskydd för ORKLA

Fallskydd för ORKLA Vi har fått order från ORKLA Sverige att sätta upp fasta fallskyddsystem från RoofSafe och Sala i deras fabriker samt utbilda all personal i fallskydd och räddning!

SPRAT Utbildning

SPRAT Utbildning  Publicerad torsdag, 24 april 2014 13:51 SPRAT Industriell repteknik utbildning V20 12-16 Maj Internationell certificering! Level 1-3 I vårt kurscenter i Uddevalla.