Broinspektörer

Vi på ProAccess jobbar ständigt för att framtidssäkra oss med nya kompetenser och utbildningar. Vi har precis fått behörigheten BaTMan, Bro och (and) Tunnel Management, från Trafikverket som är ett branschgemensamt förvaltningssystem för effektiv förvaltning av konstruktioner. Vi kan idag inspektera broar, tunnlar, kajer, dammar mm i betong och stål med våra egna inspektörer.

Lyckad fallskyddsdag

Vi vill tacka alla som kom och besökte oss under vår fallskyddsdag den 20 november. Dagen överträffade våra förhoppningar och vi hade många nyfikna besökare som gick härifrån med nya kunskaper och förhoppningsvis ett nytt tankesätt gällande arbete på höjd. Besökarna fick komma och kolla in vår utbildningslokal, lyssna på föredrag om fallskydd, kolla på utrustning […]

Program Fallskyddsdagen 20 November

Att arbetsmiljöverket har regler gällande höghöjdsarbete (över 2 meter) vet dom flesta företagare, men reglerna kan uppfattas krångliga och det är inte helt enkelt att veta vilka paragrafer och förordningar som gäller för just de arbeten man utför. Fokus vill man lägga på sin kärnverksamhet och minsta möjliga på annat. Vi jobbar dagligen ute i verksamheten och vet […]