Concrete training CBI

Concrete training CBI

Vi har utökat vår produktportfölj!

Vi kan nu erbjuda inspektion och reparation av betongkonstruktioner såsom broar, fasader, dammar etc.
Vår personal är utbildad genom CBI, betonginstitutet.

hmta