Fall for ORKLA

Fall for ORKLA

Vi har fått order från ORKLA Sverige att sätta upp fasta fallskyddsystem från RoofSafe och Sala i deras fabriker
samt utbilda all personal i fallskydd och räddning!

Orkla_sverige