Policy

 

Kvalitetspolicy
Våra arbeten och utbildningar uppfyller alltid gällande lagar och normer. Vi arbetar målmedvetet med att uppnå den högsta kvalitén på de arbeten och utbildningar som vi utför.

Miljöpolicy
Alla våra arbeten sker enligt de riktlinjer och lagar som finns för miljö och säkerhet. Vi sätter själva höga mål på att vår verksamhet skall ske på ett så miljösäkert och hållbart sätt som möjligt.