Inspektion av broar genom Rope Access

Inspektion broar

ProAccess är godkända av Trafikverket att genomföra huvudinspektioner på broar och tunnlar enligt Trafikverkets broförvaltningssystem BaTMan. Broar och tunnlar skall regelbundet inspekteras för att krav på säkerhet och framkomlighet skall kunna uppfyllas.

Vi på ProAccess använder oss av rope access och det är ett flexibelt och snabbt sätt att får jobbet gjort. Att använda sig av rope access gör att man sparar både tid och pengar då man endast behöver anlita en entreprenör för att få jobbet gjort och behovet av att montera upp ställningar och liftar försvinner. Det gör också att störningen på trafikflödet blir minimal, alternativt ingen alls. Vi kan med hög flexibilitet förflytta oss för att besikta och inspektera olika ställen och allt dokumenteras.

Vi kan idag inspektera broar, tunnlar, kajer, dammar mm i betong och stål med våra egna inspektörer och kan göra garantibesiktningar och särskilda besiktningar på höga höjder utefter kundens behov.

Arbeten vi kan utföra:

  • Sprickindikering med oförstörande provning i stål och betong
  • Visuell kontroll av stål och betong
  • Kemiska analyser av stål och betong
  • Ultraljudsprovning av stål och betong
  • Provtagning av kärnborr i betong
  • Scanning av armerad betong
  • Kontroll av målning och korrosion
Begär offert!
* anger obligatoriska fält