Samarbetsavtal med INOVYN

Vi har nu skrivit samarbetsavtal gällande repteknik och fallskydd med ännu ett ledande industriföretag.

INOVYN producerar lut, saltsyra och PVC och vi kommer tillsammans utveckla säkrare och mer kostnadseffektivare projekt och underhållsarbete.