Samarbetsavtal mellan ProAccess och Nord Access

Vi har skrivit ett samarbetsavtal med Nord Access i Umeå för att förstärka oss på den svenska och nordiska marknaden.
Vårt samarbete har pågått en längre tid men fördjupas nu med ett avtal gällande personalförsörjning, kompetens och utrustning inom industri, fastighet och vindkraft.