Broinspektörer

Vi på ProAccess jobbar ständigt för att framtidssäkra oss med nya kompetenser och utbildningar. Vi har precis fått behörigheten BaTMan, Bro och (and) Tunnel Management, från Trafikverket som är ett branschgemensamt förvaltningssystem för effektiv förvaltning av konstruktioner. Vi kan idag inspektera broar, tunnlar, kajer, dammar mm i betong och stål med våra egna inspektörer.