Reparbete – en säker arbetsmetod

ProAccess har tillsammans med andra branschföretag svarat på Arbetsmiljöverkets inspektör Ulf Boströms kommentarer gällande arbete i rep. Efter att ha tagit del av den artikel som Aftonbladet idag publicerat om reparbete känner vi som landets största aktörer inom branschen för reparbetare (Klätterservice, Klätterteknik & ProAccess) oss manade att upplysa allmänheten om vad reparbete är och […]