Samarbetsavtal mellan ProAccess och Taiga

Vi har knutit samarbetsavtal med Taiga då dom står för hög kvalitet och kundanpassad design med människan i fokus vilket stämmer väl överens med våra värderingar. Taiga levererar kläder till sjöfart, industri, ambulans, räddningstjänst, polis och militär. Taiga har målsättningen att skapa marknadens bästa arbetskläder för dom som måste arbeta utomhus oavsett väder, miljö eller […]