Höghöjdsarbete inom berg

ProAccess utför inspektion och bergssäkring, enligt åtgärdsplaner eller mera akuta uppdrag.

Fördelarna med att jobba på berget, som vi gör med rope access, jämfört med att jobba i korg eller motsvarande, är att vi kommer åt bergets alla vinklar och vrår mycket effektivare. 

Vi hjälper våra kunder med en helhetslösning inom området, hela vägen från att identifiera risker, åtgärdsplaner och utförandet av bergssäkring.

Vi har referenser på utförda mindre och större projekt inom området.

Arbetsområden

Ring för mer information

Sociala medier

Följ oss på sociala medier så missar du inget! 

Utbildning

Inget datum som passade?
Eller önskar ni ett eget tillfälle?

Kontakta oss nedan så hör vi av oss.