Betongarbeten genom rope access​

Betong är ett material som finns överallt i vårt moderna samhälle som är känsligt om det inte underhålls, speciellt i bärande konstruktioner och framförallt i miljö där det är mycket föroreningar. För att en betongreparation skall bli beständig krävs att underlaget för reparationen prepareras på rätt sätt och att rätt reparationsmetod används. Att arbetsutförandet vid reparationen är rätt är också viktigt och att de reparerade ytorna efterhärdas på rätt sätt. Väljer man rätt metod och material så får man ett hållbart resultat.

Vi erbjuder detaljerade reparationsförslag och arbetsbeskrivningar utformade som teknisk beskrivning. För att uppnå lyckad reparation med lång livslängd är det viktigt att skadan utreds och se varför skadan uppstod så den kan undvikas igen.

Betong och natursten är kapillärsugande material så impregnering och hydrofobering används för att minska vatteninträngningen i betong och därmed risk för armeringskorrosion, frostsprängningar och alkalikiselsyrareaktioner.
Torra ytor förväntas också få mindre biologisk påväxt och nedsmutsning. För att underlätta sanering och förlänga livslängden så används klotterskydd. Om en yta är oskyddad kan klotter tränga in i betong, sten, tegel och puts. Detta kan i sin tur leda till svår skadegörelse med kostsamma efterföljder.
Betongkonstruktioner måste tvättas och impregneras med högtryckstvätt för att förlänga livslängden mot klorider och karbonatisering. Även målning av betong förlänger livslängden.

Vi har ett samarbete med STO som utbildat oss inom Underhåll & skydd av betonginstruktioner. Av dom får vi även vägledning gällande produktval inför underhållsarbeten.

Arbetsområden

Ring för mer information

Sociala medier

Följ oss på sociala medier så missar du inget! 

Utbildning

Inget datum som passade?
Eller önskar ni ett eget tillfälle?

Kontakta oss nedan så hör vi av oss.