Höghöjdsarbete på broar

ProAccess är godkända av Trafikverket att genomföra huvudinspektioner på broar och tunnlar enligt Trafikverkets broförvaltningssystem BaTMan. Broar och tunnlar skall regelbundet inspekteras för att krav på säkerhet och framkomlighet skall kunna uppfyllas.

Vi på ProAccess använder oss av rope access och det är ett flexibelt och snabbt sätt att får jobbet gjort. Att använda sig av rope access gör att man sparar både tid och pengar då man endast behöver anlita en entreprenör för att få jobbet gjort och behovet av att montera upp ställningar och liftar försvinner. Det gör också att störningen på trafikflödet blir minimal, alternativt ingen alls. Vi kan med hög flexibilitet förflytta oss för att besikta och inspektera olika ställen och allt dokumenteras.

Vi kan idag inspektera broar, tunnlar, kajer, dammar mm i betong och stål med våra egna inspektörer och kan göra garantibesiktningar och särskilda besiktningar på höga höjder utefter kundens behov.

Vi utför även stora entreprenader som betongrenoveringar, ytskydd av betong, bläster och rostskyddsmålningar samt mekaniska arbeten.

Arbetsområden

Ring för mer information

Sociala medier

Följ oss på sociala medier så missar du inget! 

Utbildning

Inget datum som passade?
Eller önskar ni ett eget tillfälle?

Kontakta oss nedan så hör vi av oss.