Om-examination, SPRAT

sprat om-examination

SPRAT står för Society of Professional Rope Access Technicians och är internationellt system och kommer ifrån USA. Systemet bygger på olika nivåer, levels som ni kan läsa om nedan. Examinationsdagen sker av en oberoende evaluator.

Om-examinationen är för dig som inte klarade av examinationen på SPRAT-kursen. Denna avser endast själva om-examinationsdagen. Här får du en ny chans att “klättra upp” för en utomstående evaluator. Det är alltså ingen träning med i denna kurs utan detta är bara själva examinationen som vanligtvis är sista dagen på utbildningen.

Giltighet: 3 år
Krav: Godkänt resultat på de teoretiska och praktiska proven
Längd: 8 timmar
Utrustning: All nödvändig utrustning tillhandahålls av Proaccess.
I kurskostnaden ingår frukost och lunch.

6 000:-/deltagare

Begär offert!
* anger obligatoriska fält