ACX/PMX Power Ascender

Utbildning där deltagarna får kunskap i att arbeta i och hantera ACX på ett säkert och effektivt sätt.

Bedömning och installation av tillfälliga infästningspunkter, knutar och backupsystem.
De tränar och bedömer olika sätt att förbereda för räddning och rädda en person som blivit hängande i sele.

Denna utbildning är för de som använder ACX vid exempelvis rope access, takarbetare, ställningsarbetare, byggarbetare, rescue standby, industri och driftspersonal.

Även i räddningssituationer för exempelvis räddningstjänst och fjällräddning.

Målsättning: Godkänd deltagare skall efter genomgången kurs kunna arbeta med ACX.

Ha kännedom om pre-use checklist och hantering av batteriet.

Utföra och rigga för räddning i olika situationer.

Kurslängd: 8 tim. (1 dag)
Förkrav: Giltig Rope Access Level 1

Kurslängd: 16 tim. (2 dagar)
Förkrav: Grundläggande Fallskyddskunskap med räddning.

Giltighetstid:  rek 2 år

Max elever/tillfälle: 8 st

Pris 1 dag:
3 600:-/deltagare
21 600:-/tillfälle 

Pris 2 dagar:
5 600:-/deltagare
33 600:-/tillfälle