ID06 för utbildningar

ID06 är för många en personligare där man registrerar sig på arbetsplatsen men ID06 är på väg att bli en viktig plattform för så mycket mer. Fler och fler företag har börjat använda ID06 som ett utbildnings-/kompetensregister där personalens utbildningar registreras. Givetvis har Ni som går någon av våra utbildningar möjligheten att registrerar även dessa, […]

Medlemmar i Nordic Safety Association

Vi har blivit medlemmar i NSA (Nordic Safety Association) där de utbildare som är anslutna genomför kontinuerligt utbildningar inom PPE. Man har förbundit sig att inom sina utbildningar hantera grundkrav som branschen gemensamt tagit fram inom respektive utbildningsområde. Grundkraven säkerställer att utbildningen går igenom aktuell lagstiftning, föreskrifter och riskanalys vilket är ett första steg till […]

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

I januari så var räddningstjänsten Mitt Bohusläns instruktörer hos oss på utbildning. Det var två dagars intensiv utbildning med räddning ur trånga utrymmen, masträddning, brunnsräddning och mycket mer. Klicka här för  att läsa mer.